Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Úřední dokumenty


Školní vzdělávací program

1. Identifikační údaje

2. Charakteristika školy

3. Charakteristika ŠVP

4. Učební plány

5. Učební osnovy

 1. Vyučovací předměty - 1. stupeň
  1. Jazyk a jazyková komunikace
   1. Český jazyk a literatura
   2. Anglický jazyk
  2. Matematika a její aplikace
  3. Informační a komunikační technologie
   1. Informatika
  4. Člověk a jeho svět
   1. Prvouka
   2. Přírodověda
   3. Vlastivěda
  5. Umění a kultura
   1. Hudební výchova
   2. Výtvarná výchova
  6. Člověk a zdraví
   1. Tělesná výchova
  7. Člověk a svět práce
   1. Pracovní činnosti
 2. Vyučovací předměty - 2. stupeň
  1. Jazyk a jazyková komunikace
   1. Český jazyk a literatura
   2. Anglický jazyk
   3. Německý jazyk
  2. Matematika a její aplikace
   1. Matematika
  3. Informační a komunikační technologie
  4. Člověk a společnost
   1. Dějepis
   2. Občanská výchova
  5. Člověk a příroda
   1. Fyzika
   2. Přírodopis
   3. Zeměpis
   4. Chemie
  6. Umění a kultura
   1. Hudební výchova
   2. Výtvarná výchova
  7. Člověk a zdraví
   1. Tělesná výchova
   2. Výchova ke zdraví
  8. Člověk a svět práce
   1. Pracovní činnosti

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠVP - školní družina

Školní řád ZŠ a MŠ Spálené Poříčí

Důležité informace

Povinně zveřejňované informace

Co nás čeká

19. 12. 2018
19. 12. dopoledne Vánoční koncert pro školu

19. 12. 2018
Plavání - 5. lekce - 2.A a 3.B - Plzeň Lochotín - Nos, Ga Vánoční koncert v kostele SP - 10.00

20. 12. 2018
Plavání - 6. lekce - 2.B a 3.A - Plzeň Lochotín - Bl, Če, Reg Vánoční koncert v kostele SP - 17.30

21. 12. 2018
Třídní vánoční besídky - 4 vyuč. hodiny Poučení o bezpečnosti o vánočních prázdninách Vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019 Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v Novém roce 2019

03. 01. 2019
Zahájení vyučování! Vítáme všechny děti a přejeme vám samé jedničky a pochvaly!

Zobrazit další akce

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

EU peníze školám

© 2006 - 2018 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign