Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Aktuality 2019/2020

Doba koronavirová ve škole - dotazníkové šetření

Vloženo 13. 06. 2020, autor Mgr. Michala Jandíková, zhlédnuto 1285x

Právě uplynulé období bylo plné nových výzev, z nichž řada trvá. Školství jako jeden z mála oborů se stále k plnému provozu nevrátilo.

První důležitý bod, který musíme brát v potaz je ten, že na počátku nikdo netušil, jak dlouho budou školy zavřené. Nebylo vůbec jasné, zda se vyučovat nebude jen pár týdnů nebo bude období výrazně delší. Uzavření navíc přišlo ze dne na den a nebylo moc prostoru se připravit. Dnes se snadno hodnotí a často také kritizuje. Ale představme si situaci před třemi měsíci…

A proto je velmi důležité se z dnešní doby nějak poučit a posunout vzdělávání na jinou, dříve ne úplně obvyklou úroveň. Proto jsme se zeptali rodičů, jak celou situaci vidí. Anonymní dotazník na internetu vyplnilo 59 rodičů. Podobně se k situaci vyjádřilo 19 učitelů, kteří měli vlastní dotazník. Za všechna vyjádření děkujeme! Není vyloučeno, že se dříve nemyslitelné uzavření škol na několik měsíců může v budoucnu opakovat. A my bychom rádi získali zpětnou vazbu, abychom byli příště lépe připraveni.

Nyní vás seznámíme s některými závěry. Informace o změnách v provozu školy a zadávání domácích prací probíhalo na webu školy a v aplikaci Škola online. Tyto informační zdroje vnímá jako přehledné většina rodičů (přes 60%). Komunikace s učiteli i vedením školy jim připadala dostatečná. Nejdůležitější úlohu zde hráli třídní učitelé. Pro komunikaci se školou rodinám nejvíce vyhovuje email a Škola online. V tomto se shodují s učiteli, kteří vybírali podobné možnosti. Naše škola zadávala domácí práce, témata a jiné podklady k vzdělávání jedenkrát týdně. Rodiny sami pracovaly, jak jim situace vyhovovala. Tuto frekvenci považuje za vyhovující 80 % rodičů. Několik rodin by chtělo úkoly častěji a jiní naopak méně často (shodně 8 %). Náročnost učiva je vnímána velmi rozdílně. Jistě zde také hraje roli věk dětí a různorodost předmětů. Problém učit se s dítětem nemá 32 % rodičů, ale zároveň 23 % očekávalo větší podporu ze strany učitele. Jako hlavní problémy distančního vzdělávání uváděli rodiče více možností. Asi 30 % nemá dostatečné vybavení (PC, tablety apod), dále asi 40 % rodin vnímalo nedostatek času pro učení se s dětmi. Velkou roli zde hrál fakt, zda rodiče zůstali doma nebo nadále chodili do práce. Ovšem jednoznačně největším problémem bylo málo sociálních kontaktů, dětem chyběli kamarádi v 60 % odpovědí! Pokud rodina neměla dostatečné technické vybavení, mohla si úkoly vyzvedávat vytištěné ve škole. Této možnosti pravdielně využívalo 25 dětí. Pokud měli rodiče vybírat, která forma výuky jim vyhovuje, umístili se na předních příčkách pracovní sešity (54 %) a online hodiny s učitelem (45 %). Online hodiny se ukázaly jako jedna z nejlepších metod práce a hlavní „novinka“. Přestože na počátku období tímto způsobem vyučovalo jen několik učitelek, postupně se přidávaly další. Rodiče tuto možnost velmi chválili. Naopak některým chyběla tato možnost v hodinách cizích jazyků. Celkově si 49 % tazatelů myslí, že jsme využili dostatek možností k distančnímu vzdělávání. Přes všechna „pozitiva“ nové doby se většina přiklání k běžné výuce (přes 60%). V tomto bodu se shodují rodiče i učitelé. Raději se společně učíme tváří v tvář. Na otázku, zda jsme „koronavirové“ období společně zvládli, odpovědělo 61 % rodičů souhlasně. To je dobrá zpráva, ale učitelé byli ještě více optimističtí. Že jsme to „zvládli“ si myslí 84 % učitelů.

Z celkových pohledů na tuto zvláštní dobu je patrná rozporuplnost. Každá rodina měla jiné podmínky a lidé to vnímali velmi různě. Někdo ocenil více času na rodinu. Někdo byl naopak více ve stresu, neboť zvládnout práci, domácnost a ještě školu mu připadalo velmi náročné. Někteří byli za toto „zastavení“ vděční a vnímají pozitiva, jiní v tom nic dobrého nevidí a těší se na návrat do normálu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za spolupráci všem rodičům a prarodičům, kteří děti často hlídali i se s nimi učili. Ukázalo se, jak je důležitá komunikace mezi dětmi, učiteli i rodiči. Uvědomujeme si náročnost situace, ve které se mnohé rodiny ocitly. Otevření škol využilo 84 dětí na prvním stupni (51 %) a 34 žáků na druhém stupni (z šesté až osmé třídy) a 15 žáků devátého ročníku pro přípravu na přijímací zkoušky. Celková návštěvnost druhého stupně je tedy 44%. Za možnost otevřít musíme poděkovat také učitelům. Kromě každodenního provozu ve škole musí stále zvládat vzdálenou formu výuky, na které zůstává část tříd. Rozhodně bylo a je toto období náročné. A všichni se shodneme. Žáci, rodiče i učitelé se těší na „normální“ provoz. Budeme jen doufat, že se nám o v září splní!

Michala Jandíková

« zpět na seznam článků

Důležité informace

GDPR

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Co nás čeká

Žádné události!

Zobrazit další akce

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

© 2006 - 2024 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign