Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Projekt „Moderní třída“ v ZŠ a MŠ Spálené Poříčí

Na podzim jsme využili možnosti projektu Lesy ČR s názvem Moderní třída. Jednalo se o vybavení třídy v hodnotě 20 000,- a osobou odpovědnou za projekt byla Mgr. Jaromíra Regentová. Klíčovou aktivitou projektu bylo zmodernizování učebny instalací školní tabule a prezentační techniky.

LČR, s. p. financovali moderní školní tabuli, která je využívaná kmenovou třídou (v tomto školním roce se jedná o 1.A), hudebním oborem LŠU Starý Plzenec a kroužkem BESIPU DDM Sp. Poříčí.

Vzhledem k její ceně a výši peněžního daru s. p. Lesy ČR byla dofinancována naší ZŠ.

S ohledem na prostorové možnosti učebny jsme zvolili třídílnou kombinovanou tabuli (magnetickou) s keramickým povrchem od českého výrobce Ekotab pro popis fixem a křídou s dostatečným užitným prostorem. Tabule byla dodána 10. 9. 2014 včetně zvedacího stojanu s upevněním v podlaze, které umožňuje pohodlnou práci pro děti různých výšek.

Ve kmenové třídě je využívaná v jazykové výchově k nácviku prvopočátečního psaní (uvolňovacích cviků, základních prvků psacího písma české abecedy), k nácviku techniky prvopočátečního čtení (k seznamování a vyvozování písmen a slabik), v matematice je oporou pro práci v několika matematických prostředích (ve třídě probíhá výuka podle metody prof. Hejného).

Do učebny byl dále pořízen dataprojektor Acer a promítací plátno NOBO, 240x181 cm (4:3). Obojí bylo financováno z fondu SRPDŠ. Nad rámec projektu bylo v učebně instalováno zařízení pro Wi-fi a zpřístupněn internet.

Dodavatelem dataprojektoru byla firma Arenis s.r.o., Tyršova 158, Spálené Poříčí 335 61, plátno dodala stejná firma.

Instalací projekční techniky se rozšířily možnosti metod výuky a učení. Je využívána k motivačním činnostem, podporuje aktivní zapojení dětí do výuky. Prostřednictvím této techniky učitelé mohou prezentovat ve výuce nové, inovativní a názorné elektronické materiály, výukové programy včetně učebnic a naplňovat tak cíle tohoto projektu.

Využíváním tabule i projekční techniky dochází ke zkvalitnění a zatraktivnění jazykové výuky, matematiky, vyučování ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti našich nejmladších žáků, k používání a uplatňování moderních metod práce, které zvyšují přitažlivost výuky nejen u dětí, ale i učitelů. Usnadňují práci v hodinách, podporují pracovní a tvůrčí klima.

Realizací projektu došlo v další učebně naší ZŠ k vybudování technického zázemí pro moderní výuku. Naši nejmladší tak mohou naplňovat cíle RVP a dosahovat výchovných a vzdělávacích priorit stanovených školou v ŠVP v souladu s moderními trendy našeho základního vzdělávaní.

Mgr. Jaromíra Regentová
ZŠ a MŠ Spálené Poříčí

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Co nás čeká

Žádné události!

Zobrazit další akce

Jídelníček

Žádné jídelníčky nejsou k dispozici.

 
Informace ŠJ

Provozní řád ŠJ
Informace o alergenech
Alergeny

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

© 2006 - 2024 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign