Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Koncepce školy

Ekologická výchova v MŠ

Záměr vzdělávacího projektu

Posilováním dětské zvídavosti a fantazie, vytvořením zajímavého, bohatého, vhodně motivovaného a hravého prostředí, vést k rozvíjení osobnosti dítěte, jeho individuality, radosti z učení, k rozvoji komunikativních dovedností, poznávání nového, k vytvoření citového postoje vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k rodině, ke zdravému životu, k životnímu prostředí, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím.

Základní cíle

Důležité informace

GDPR

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

© 2006 - 2024 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign