Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Akce mateřské školy

Duben

Zápis dětí do mateřské školy Hořehledy

V pátek 10. května 2019 se od 10.00 do 15.00 hodin uskuteční zápis dětí do Mateřské školy Hořehledy pro školní rok 2019/2020.

Přijímací řízení je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 ti let věku.
Potřebné formuláře (žádost, evidenční list a přihlášku ke stravování) je možné si vyzvednout dopředu v mateřské škole nebo si je můžete stáhnout z našich webových stránek.
Žádost a ostatní vyplněné tiskopisy se odevzdávají do mateřské školy 10. května 2019 v Den zápisu.

Bez potvrzení lékaře je žádost neplatná. U zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vchodových dveřích školy a webových stránkách ve středu 29. května 2019.
V případě většího zájmu o umístění dětí než je volná kapacita, se bude pro přijetí vycházet z kritérií.

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

© 2006 - 2024 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign