Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí

Aktuality 2022/2023

Nepovinný předmět NÁBOŽENSTVÍ

Vloženo 27. 09. 2022, autor ZŠ Spálené Poříčí, zhlédnuto 265x

Výuka nepovinného předmětu náboženství začíná 7.10.2022. Mladší žáky povede p. učitelka Martina Muchová. Skupinu z druhého stupně p. učitel Robert Bergman.

Organizační vymezení:

1. Nepovinný předmět s dotací 1 hodiny týdně

2. Je určen všem žákům 1. – 9. tříd. Žákům poskytuje základní vhled do křesťanské nauky, tradice a křesťanských životních postojů a hodnot.

3. Předmět se vyučuje ve škole, převážně v učebně, ve skupinách, kde je sdruženo více ročníků. To závisí na momentálním zájmu rodičů a dětí o výuku tohoto předmětu

4. Součástí výuky mohou být exkurze (např. prohlídka kostela, návštěva bohoslužeb o významných svátcích).

Obsah výuky:

Učivo je zpracováno do osnov na základě dosud platného dokumentu České biskupské konference z roku 2004 „Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. – 9. ročníku základní školy pro nepovinný předmět náboženství v základních školách“.

Obsah učiva lze popsat níže uvedenými naukovými celky:

1. Bible (fakta o Bibli; svědectví o Božím jednání s člověkem, dobro a zlo; biblická kultura)

2. Ježíš Kristus a Církev (Život a působení Ježíše Krista; identita církve; vyznání víry; historie církve)

3. Křesťanství v praktickém životě (Lidský život jako dar, osobní identita; vztahy mezi člověkem a Bohem; mezilidské vztahy včetně pohledu křesťanské etiky; vztah křesťanů k lidem jiných náboženství a kultur; víra, naděje a láska v životě křesťana; doprovázení lidského života svátostmi a svátostinami v jeho klíčových okamžicích; slavení křesťanských svátků; křesťanská angažovanost pro spravedlnost; vztah k životnímu prostředí; stopy křesťanství v naší obci a regionu)

Všemi tematickými celky prolíná výchova v duchu křesťanské etiky, rozvíjení duchovního rozměru osobnosti žáka a porozumění křesťanským symbolům a tradicím.

« zpět na seznam článků

Důležité informace

GDPR

ЯК ПОСТУПАТИ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Co nás čeká

Žádné události!

Zobrazit další akce

Schránka důvěry

Může se stát, že budeš mít problém. Problém, který tě bude trápit, ale zároveň se s ním budeš stydět komukoliv svěřit. Nebo se stane, že člověk šlápne „vedle“, provede nějakou věc, které hned vzápětí začne litovat, případně se stane svědkem situace, kdy provede nějakou hloupost někdo jiný.

Více informací

© 2006 - 2022 ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign